• EN
  • PL
  • RU

Co to jest Gwarancja ? - Kiedy jest skuteczna ?Gwarancja jakości to umowa zawierana pomiędzy Gwarantem a Kupującym, na mocy której Gwarant deklaruje, że produkt objęty gwarancją jakości zachowa właściwości określone w gwarancji przez czas jej trwania i zobowiązuje się do podjęcia określonych działań w razie stwierdzenia określonych wad produktu. Z reguły jest to zobowiązanie do usunięcia wad, które ujawnią się w czasie trwania gwarancji bądź też do dostarczenia Kupującemu produktu wolnego od wad.

Gwarantem może być zarówno Producent, jak i Sprzedawca. Udzielenie gwarancji jakości nie jest niczyim obowiązkiem: ani Producenta, ani Sprzedawcy. Tym samym gwarancja jakości przyznaje Kupującemu dodatkowe prawa, które nie przysługiwałyby mu, gdyby gwarancji nie uzyskał.

Gwarancja jakości regulowana jest w sposób ramowy przepisami kodeksu cywilnego (art. 577 i następne), jednakże dokładna treść zobowiązania Gwaranta zależy od jego własnej decyzji wyrażonej w udzielonej przez niego gwarancji.

Szczególnie cenna jest dla Kupującego gwarancja jakości udzielona przez Producenta. W praktyce jest on jedyną osobą, która ma podstawy by przyjąć pełną odpowiedzialność za produkt i jego jakość. Jednak gwarancja jakości udzielana przez Producenta daje Kupującemu dodatkowe, wymierne prawa, które mogą być skuteczniej dochodzone wtedy, gdy została udzielona na piśmie.

Należy również pamiętać, że gwarancja jest jedynie dodatkowym uprawnieniem Kupującego. Niezależnie od udzielonej gwarancji lub w razie jej braku, z mocy samego prawa Kupującemu przysługują wobec Sprzedawcy uprawnienia z tytułu rękojmi. W ramach tej instytucji Kupujący ma prawo co do zasady według swego wyboru:
•    od umowy odstąpić,
•    obniżyć cenę,
•    domagać się od Sprzedawcy naprawienia rzeczy lub wymiany jej na wolną od wad.
Uprawnienia z tytułu rękojmi są ograniczone w czasie i wygasają z upływem 2 lat (co do zasady) od wydania rzeczy Kupującemu.
 

Opracowała:
dr Magdalena Rytwińska-Rasz
Radca PrawnySerwis wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka). Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.Polityka cookies » X